Regist. Faces Priority

Nastaví sa to, či sa bude zaostrovať s vyššou prioritou na tváre zaregistrované pomocou [Face Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Regist. Faces Priority] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Fotoaparát zaostruje s vyššou prioritou na tváre zaregistrované pomocou [Face Registration].
Off:
Fotoaparát zaostruje bez udelenia vyššej priority zaregistrovaným tváram.

Rada

  • Ak chcete použiť funkciu [Regist. Faces Priority], vykonajte nasledujúce nastavenie.
    • [Face/Eye Priority in AF] v rámci [Face/Eye AF Set.]: [On]
    • [Subject Detection] v rámci [Face/Eye AF Set.]: [Human]