Gamma Disp. Assist

Predpokladá sa, že sa videozáznamy s gama S-Log budú spracovávať po snímaní, aby sa využil široký dynamický rozsah.Predpokladá sa, že sa videozáznamy s HLG gama budú zobrazovať na monitoroch kompatibilných s HDR.Preto sa počas snímania zobrazujú s nízkym kontrastom a môžu sa ťažko sledovať. Môžete však použiť funkciu [Gamma Disp. Assist] na reprodukciu kontrastu, ktorý je ekvivalentný kontrastu normálneho gama. Navyše, [Gamma Disp. Assist] sa dá použiť aj pri prehrávaní videozáznamov prostredníctvom monitora/hľadáčika fotoaparátu.

  1. MENU (Setup) → [Gamma Disp. Assist].
  2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Nepoužije sa [Gamma Disp. Assist].
Auto:
Zobrazia sa videozáznamy s efektom [S-Log2→709(800%)], keď gama nastavené v [Picture Profile] je [S-Log2] a s efektom [S-Log3→709(800%)], keď je gama nastavené na [S-Log3]. Zobrazia sa videozáznamy s efektom [HLG(BT.2020)], keď gama nastavené v [Picture Profile] je [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3], pričom je [Color Mode] nastavený na [BT.2020].
Zobrazia sa videozáznamy s efektom [HLG(709)], keď gama nastavené v [Picture Profile] je [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3], pričom je [Color Mode] nastavený na [709].
S-Log2→709(800%):
Zobrazia sa videozáznamy s gama S-Log2, ktoré reprodukuje kontrast ekvivalentný ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Zobrazia sa videozáznamy s gama S-Log3, ktoré reprodukuje kontrast ekvivalentný ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Zobrazia sa videozáznamy po úprave kvality obrazu monitora alebo hľadáčika na kvalitu, ktorá je takmer rovnaká ako v prípade, keď sa videozáznamy zobrazujú na monitore kompatibilnom s [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Zobrazia sa videozáznamy po úprave kvality obrazu monitora alebo hľadáčika na kvalitu, ktorá je takmer rovnaká ako v prípade, keď sa videozáznamy zobrazujú na monitore kompatibilnom s [HLG(709)].

Poznámka

  • Videozáznamy vo formáte XAVC S 4K alebo XAVC S HD s [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] gama sa zobrazia s efektom [HLG(BT.2020)] alebo efektom [HLG(709)] v závislosti od hodnoty gama a režimu farieb videozáznamu. V ostatných situáciách sa videozáznamy zobrazia podľa nastavenia gama a nastavenia režimu farieb v [Picture Profile].
  • [Gamma Disp. Assist] sa nepoužije pri videozáznamoch pri zobrazení prostredníctvom TV prijímača alebo monitora pripojeného k fotoaparátu.