AF in Focus Mag. (statický záber)

Na snímaný objekt môžete zaostriť presnejšie pomocou automatického zaostrovania zväčšením oblasti, kde chcete zaostriť. Pokiaľ sa zobrazuje zväčšený záber, môžete zaostriť na menšiu oblasť, než je flexibilný bod.

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF in Focus Mag.][On].
 2. MENU (Camera Settings1) → [Focus Magnifier].
 3. Zväčšite záber stlačením stredu ovládacieho kolieska a potom nastavte polohu pomocou hornej/spodnej/pravej/ľavej časti ovládacieho kolieska.
  • Miera zväčšenia sa zmení po každom stlačení stredu.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Zaostrenie sa dosiahne v bode v strede displeja.
 5. Snímajte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.
  • Po snímaní fotoaparát ukončí zväčšené zobrazenie.

Rada

 • Odporúča sa použitie statívu, aby ste mohli presne určiť miesto, ktoré chcete zväčšiť.
 • Môžete skontrolovať výsledok automatického zaostrenia zväčšením zobrazeného záberu. Ak chcete znova nastaviť polohu zaostrenia, nastavte oblasť zaostrovania na zväčšenej obrazovke a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Poznámka

 • Ak zväčšíte oblasť na okraji displeja, fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť.
 • Expozícia a vyváženie bielej farby sa nedajú nastaviť, pokiaľ je zobrazený záber zväčšený.
 • [AF in Focus Mag.] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Počas snímania videozáznamu
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a režim snímania sa nastaví na inú možnosť ako P/A/S/M.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a [Drive Mode] sa nastaví na [Cont. Shooting].
  • Keď sa používa montážny adaptér (predáva sa osobitne).
 • Pokiaľ je zobrazený záber zväčšený, nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • [Eye AF]
  • [Eye-Start AF]
  • [Pre-AF]
  • [Face/Eye Priority in AF]