MOVIE Button

Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE (Videozáznam).

  1. MENU(Camera Settings2) → [MOVIE Button] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Always:
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE v ktoromkoľvek režime.
Movie Mode Only:
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE len vtedy, ak je režim snímania nastavený na režim [Movie] alebo režim [S&Q Motion].