Súčasti a ovládače

Ilustrácia znázorňujúca umiestnenie každej časti v digitálneho diktafónu

 1. Vstavané mikrofóny

 2. Indikátor prevádzky

 3. Okienko displeja

 4. Tlačidlo REC/PAUSE (nahrávanie/pozastavenie)

 5. Tlačidlo STOP

 6. Tlačidlo T-MARK (značka stopy)

 7. Tlačidlo BACK HOME

  (Rýchlym stlačením tohto tlačidla sa môžete vrátiť do predchádzajúcej obrazovky alebo položky a stlačením a podržaním tohto tlačidla sa môžete vrátiť do ponuky HOME.)

 8. Tlačidlo OPTION

 9. Tlačidlo (prehrávanie) (*1)

 10. Tlacidlo na ovládanie

  Nasledujúce 4 tlačidlá sa spoločne nazývajú tlacidlo na ovládanie.

  Tlačidlo (posun nahor)/DPC

  Tlačidlo (posun nadol)/  A-B (zopakovať A-B)

  Tlačidlo (upozornenie/rýchlo dopredu)

  Tlačidlo (kontrola/rýchlo dozadu)

 11. Tlačidlo EASY SEARCH(SEC) -3

 12. Tlačidlo EASY SEARCH(SEC) +10

 13. Kryt USB konektora (USB konektor sa nachádza za krytom.)

 14. Otvor na pripojenie remienka (S týmto digitálnym diktafónom sa remienok nedodáva.)

 15. Prepínač POWER・HOLD (*2)

 16. Tlačidlo VOL -/+ (zníženie hlasitosti –/zvýšenie hlasitosti +) (*1)

 17. Posuvná páčka USB

 18. Tlačidlo JUMP

 19. Konektor (mikrofón) (*1)

 20. Konektor (slúchadlá)

 21. Štrbina na kartu microSD (Štrbina na kartu je pod krytom.)

 22. Kryt štrbiny

 23. Vstavaný reproduktor

*1 Tlačidlo (prehrať), tlačidlo VOL + (zvýšenie hlasitosti +) a konektor (mikrofón) majú hmatový bod. Hmatový bod slúži ako pomôcka pri ovládaní digitálneho diktafónu.

*2 Posunutím prepínača POWER・HOLD do polohy [POWER] podržaním v tejto polohe aspoň 8 sekúnd digitálny diktafón reštartujete. Podrobnosti nájdete v časti Reštartovanie digitálneho diktafónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.