Počujete zvuk zo vstavaného reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadla (nie sú súčasťou dodávky).

  • Keď je pripojenie slúchadiel uvoľnené, môžete počuť aj zvuk zo vstavaného reproduktora. Slúchadlá odpojte a znova zapojte.

  • [Audio Output] funkcie FM rádia je nastavený na [Speaker] s ponukou OPTION (iba ICD-UX570F).

    [Audio Output] nastavte na [Headphones].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.