Udržiavanie miernej úrovne hlasitosti (iba pre európske modely)

Digitálny diktafón obmedzuje maximálnu hlasitosť, aby ste mohli zvuk pri používaní slúchadiel počúvať pri miernej úrovni hlasitosti. Keď sa pokúsite nastaviť hlasiťosť nad stanovenú úroveň, zobrazí sa hlásenie [Check The Volume Level].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.