Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky (Time Jump)

S funkciou preskočenia času môžete presunúť celkový čas prehrávania každého súboru na 1 z 10 rozdelených pozícií.

Môžete rýchlo nájsť požadovanú časť dlhých nahrávaných súborov.

 1. Keď prebieha nahrávanie, stlačte JUMP.

  Digitálny diktafón vojde do režimu preskočenia času.

  Indikátor prehrávania sa rozdelí na 10 pozícií.

  Aktuálna pozícia je zobrazená na indikátore prehrávania vľavo hore v jednotkách po 10 %.

 2. Stlačte buď (kontrola/rýchlo dozadu) alebo (upozornenie/rýchlo dopredu).

  (upozornenie/rýchlo dopredu): Poloha prehrávania súboru skočí dopredu po 10 % častiach vo vzťahu k celkovému času prehrávania.

  (kontrola/rýchlo dozadu): Poloha prehrávania súboru skočí dozadu po 10 % častiach vo vzťahu k celkovému času prehrávania.

  Režim preskočenia času sa dá použiť v 1 súbore.

  Máte napríklad súbory A, B a C. Ak digitálny diktafón vojde do režimu preskočenia času počas toho, ako prehráva súbor B, môžete preskočiť polohu prehrávania súboru B dopredu alebo dozadu v jednotkách po 10 %.

  A: Súbor 1

  B: Súbor 2

  C: Súbor 3

 3. Pre návrat do normálneho prehrávania stlačte znova JUMP.

Poznámka

 • V režime preskočenia času sa nemôžete presunúť na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor. Pre vstup do režimu normálneho prehrávania stlačte JUMP.
 • Skok sa nedá vykonávať v súboroch kratších než 1 sekunda.
 • V režime preskočenia času nemôžete používať funkciu opakovania A-B ani funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

Rada

 • Ak počas preskakovania dopredu alebo dozadu po 10 % existuje značka stopy, digitálny diktafón sa presunite na pozíciu značky stopy.

 • Ak v režime preskočenia času stlačíte a podržíte(kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu),(kontrola/rýchlo dozadu) hľadá dozadu (kontrola) a (upozornenie/rýchlo dopredu) hľadá dopredu (upozornenie).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.