Nemôžete nainštalovať aplikáciu Sound Organizer 2.

  • Kapacita pevného disku počítača je nedostatočná.

    Skontrolujte kapacitu pevného disku.

  • Aplikáciu Sound Organizer 2 nemôžete nainštalovať na počítač s operačným systémom, ktorý nie je podporovaný softvérom.

    Softvér nainštalujte do počítača s podporovaným operačným systémom.

  • Prihlásili ste sa do Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 s kontom hosťa.

    Zabezpečte, aby ste sa prihlásili s používateľským menom, ktoré má oprávnenia na správu počítača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.