Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov

Môžete určiť rozsah prehrávania v zozname uložených súborov. Obsah v rozsahu prehrávania sa líši podľa zvolenej kategórie vyhľadávania nahratých súborov alebo hudby.

  1. Zvoľte [ Recorded Files] alebo [ Music] v ponuke HOME a potom stlačte(prehrať).
  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie kategórie hľadania súborov a potom stlačte(prehrať).
  3. Zvoľte súbor, ktorý chcete prehrať, a potom stlačte(prehrať).
  4. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Playback Range] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  5. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [All Range] alebo [Selected Range] a potom stlačte (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

All Range:
Prehrá všetky súbory, ktoré patria do kategórie vyhľadávania súborov, ktorú ste zvolili pre [ Recorded Files] alebo [ Music].
Ikona priečinku Selected Range:
Prehrá všetky súbory, ktoré sú v priečinku (dátum nahrávania, scéna nahrávania, meno umelca, názov albumu atď.) vrátane aktuálneho prehrávaného súboru (predvolené nastavenie).
Po výbere [ Ikona priečinkuSelected Range] sa na obrazovke prehrávania zobrazí ikona priečinku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.