Digitálny diktafón sa nevypne.

  • Posuňte a podržte prepínač POWER・HOLD v polohe [POWER], až kým sa v okienkou displeja nezobrazí [Power Off].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.