Počítač nenašiel digitálny diktafón a nemôžete preniesť priečinky / súbory z počítača.

  • Odpojte svoj digitálny diktafón od počítača a znova ho pripojte.

  • Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču s rozbočovačom USB (komerčne dostupný) alebo k predlžovaciemu USB káblu (komerčne dostupný), odoberte rozbočovač alebo kábel a digitálny diktafón pripojte priamo k USB portu na počítači.

  • Pri počítači, ktorý nespĺňa systémové požiadavky uvedené v tomto Príručka, nie je zaručená úspešná činnosť.

  • Počítač možno nenašiel váš digitálny diktafón, závisí to od USB portu. Skúste iný USB port v počítači.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.