Výber nastavenia kvality zvuku (Equalizer)

Môžete zvoliť nastavenie kvality zvuku v súlade s hudobným žánrom. Môžete zadefinovať aj nastavenia kvality zvuku a pridať ich k vlastným nastaveniam.

  1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Equalizer] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia kvality zvuku a potom stlačte (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypne funkciu Equalizer (predvolené nastavenie).
Excited:
Vhodné, keď sa chcete nabudiť pri počúvaní rýchlej hudby alebo keď sa cítite rozjarený z počúvania hudby.
Relaxed:
Vhodné, keď sa chcete upokojiť s hudbou hrajúcou v pozadí (napríklad keď nechcete byť rušený hudbou alebo keď chcete spať pri hrajúcej hudbe).
Vocal:
Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na vokálne partie.
Treble Boost:
Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na vysoké tóny.
Bass Boost:
Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na nízke tóny.
Custom:
Úrovne hudby môžete zadefinovať v 5 frekvenčných pásmach.

Poznámka

  • Funkcia Equalizer nefunguje, keď prebieha prehrávanie so vstavaným reproduktorom.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.