Aplikácia Sound Organizer 2 počas spúšťania zamŕza.

  • Keď si počítač vytvára prístup k vášmu digitálnemu diktafónu, digitálny diktafón neodpájajte, pretože to môže spôsobiť nestabilnú činnosť počítača alebo poškodenie dát.

  • Môže existovať konflikt medzi aplikáciou Sound Organizer 2 a iným ovládačom alebo aplikáciou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.