Súbor, ktorý ste preniesli z počítača, sa nezobrazuje v digitálnom diktafóne, a nemôžete ho prehrať.

  • Váš digitálny diktafón dokáže zobraziť až 8 úrovní priečinkov.

  • Váš digitálny diktafón podporuje formáty LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC-LC (.m4a). Digitálny diktafón nemusí rozpoznať súbory v iných formátoch. Pozrite si technické špecifikácie svojho digitálneho diktafónu.

  • Váš digitálny diktafón dokáže rozpoznať dohromady až 5 000 priečinkov a súborov. Vymažte nepotrebné súbory a priečinky alebo niektoré súbory skopírujte na inú microSD kartu alebo do počítača a súbory vymažte.

  • Ak ste vytvorili priečinok alebo súbor v počítači, váš digitálny diktafón ho nemusí nájsť v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie pozrite v časti Štruktúra priečinkov a súborov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.