Zoznam položiek ponuky OPTION

Nižšie je uvedený zoznam položiek ponuky OPTION. Pre zobrazenie ponuky OPTION stlačte OPTION.

V závislosti od prevádzky alebo podmienok sa niektoré položky nemusia zobraziť.

Nahrávanie

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- prebieha nahrávanie.

- je nahrávanie v pohotovosti.

Nahrávanie súborov

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- sú uvedené nahrané súbory.

- prebieha prehrávanie nahraných súborov.

- je prehrávanie nahraných súborov v pohotovosti.

Hudba

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- prebieha prehrávanie súboru importovaného z počítača.

- je prehrávanie súboru importovaného z počítača v pohotovosti.

FM rádio (iba ICD-UX570F)

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné na obrazovke FM Radio.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.