Vytvorenie priečinku

Nahrané súbory sa predvolene ukladajú do [FOLDER01] v [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Môžete vytvoriť nový priečinok a zmeniť ho na predvolený.

  1. Zvoľte [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).
  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie [Folders] ako kategóriu hľadania súborov a potom stlačte (prehrať).
  3. Zvoľte [ Built-In Memory] alebo [ SD Card] na obrazovke Folders a potom stlačte(prehrať).
  4. Zvoľte [Create Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  5. Zvoľte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre voľbu názvu priečinku zo ľablóny a potom stlačte (prehrať).

    Vytvorí sa nový priečinok.

Poznámka

  • Nemôžete vytvoriť priečinok v [ Music].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.