Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia DPC (Digital Pitch Control)

Rýchlosť prehrávania môžete meniť v rozsahu od 0,25 násobku až do 3,00 násobku. Zmena rýchlosti prehrávania nevplýva na zvuk prehrávania. Súbory sa budú vďaka digitálnemu spracovaniu prehrávať v prirodzených hlasoch.

 1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte(posun nahor)/DPC.
  Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami DPC.

 2. Pre úpravu rýchlosti prehrávania stlačte(kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu).

  Rýchlosť sa zníži o 0,05 násobku (z x 0.25 na x 1.00).

  Rýchlosť sa zvýši o 0,10 násobku (z x 1.00 na x 3.00).

  Rýchlosť prehrávania je predvolene nastavená na [x 1.00].

 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie [ON].
 4. Pre voľbu rýchlosti prehrávania stlačte(prehrať).

Rada

 • Pre návrat na normálnu rýchlosť prehrávania zvoľte v kroku 3 [OFF].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.