Počujete hluk počas prehrávania dokonca aj keď je funkcia Clear Voice zapnutá.

  • Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [ Music] funkcia Clear Voice nefunguje.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.