Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek stopy

Súbor môžete rozdeliť vo všetkých bodoch značiek stopy.

 1. Zvoľte súbor, ktorý chcete rozdeliť.
 2. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Divide] - [At All Track Marks] z ponuky OPTION a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Divide at All Track Marks?].

 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa rozdelí na všetkých bodoch značiek stopy, pričom všetky značky stopy sa vymažú. Rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01], [_02] a tak ďalej).

  A. Pred rozdelením súboru: (ikona značky stopy) naznačuje bod značky stopy.

  B. Po vymazaní značiek stopy: Súbor je rozdelený na všetkých bodoch značiek stopy a rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01], [_02] a tak ďalej).

Poznámka

 • Súbor nemôžete deliť, keď sa súbor prehráva.

 • Nemôžete deliť chránený súbor. Pre rozdelenie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho rozdeľte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

 • Značky stopy umiestnené blízko začiatku a konca zdrojového súboru sa nemusia použiť na rozdelenie a ostanú v rozdelených súboroch.

Rada

 • Pre rozdelenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte(prehrať).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.