Okienko displeja sa vypína príliš skoro.

  • Môžete zmeniť nastavenie časovača vyputia obrazovky, aby ostala obrazovka dlhšie. Keď je [Screen Off Timer] nastavené na [No Auto Screen Off], batéria sa rýchlo vybije.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.