Nahral sa rušiaci hluk.

  • Ak sa počas nahrávania náhodou dotknete svojho digitálneho diktafónu alebo sa s ním dostane do kontaktu iný predmet, môže sa nahrať rušiaci zvuk.

    Až do skončenia nahrávania držte ruky mimo digitálneho diktafónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.