Upravenie nastavení nahrávania pre [My Scene]

Môžete upraviť nastavenia nahrávania pre [My Scene 1] alebo [My Scene 2] funkcie Scene Select a spraviť scénu nahrávania, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.

 1. Zvoľte [ Record] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať). Keď je nahrávanie v pohotovosti, stlačte OPTION a potom použite ponuku Settings na nastavenie nasledovného:

  Nasledujúce položky ponuky nahrávania sa dajú uložiť.

  • REC Mode
  • Built-In Mic Sensitivity
  • Focused/Wide
  • [Sensitivity setting] v [MIC IN] v Ext. Input Setting
  • Recording Filter
  • VOR
 2. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Scene Select] - [My Scene 1] alebo [My Scene 2] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).
 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Copy Current Settings] a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Copy Current Recording Setting?].

 4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

Rada

 • Keď už je pre [Scene Select] zvolená scéna nahrávania, zmena niektorého z nastavení nahrávania v kroku 1 zobrazí [*] vedľa ikony zvolenej scény a potom sa zobrazí hlásenie[Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Ak chcete uložiť nastavenia nahrávania, ktoré ste zmenili, zvoľte [Yes] a potom [My Scene 1] alebo [My Scene 2] pre [Save to].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.