Ochrana súboru

Pre zabránenie toho, aby sa súbor náhodou nevymazal alebo neupravil, môžete dôležitý súbor chrániť. Chránený súbor je označený indikátorom (ochrana) a je považovaný za súbor iba na čítanie, ktorý nemôžete mazať ani upraviť.

  1. Zvoľte súbor, ktorý chcete chrániť.
  2. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Protect] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

    Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a potom [Protected] a súbor je chránený.

    Pri prehrávaní chráneného súboru sa na obrazovke prehrávania zobrazí indikátor (ochrana).

Rada

  • Pre odstránenie ochrany zo súboru zvoľte chránený súbor a potom zvoľte v kroku 2 [Do Not Protect].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.