Maximálny čas nahrávania

Nižšie je uvedený maximálny čas nahrávania (*1) (*2) na pamäť podľa režimu nahrávania (scéna nahrávania). Maximálny čas nahrávania je odhadovaný za predpokladu, že sa použijú všetky priečinky v pamäti.

Vstavaná pamäť

REC Mode (scéna REC) (*3) Maximálny čas nahrávania
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) 5 hodín 20 minút
MP3 192kbps (STEREO)

(Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)

39 hodín 45 minút

MP3 128kbps (STEREO)

(Voice Notes/Interview)

59 hodín
MP3 48kbps(MONO) 159 hodín

Pamäťová karta

REC Mode (scéna REC) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) 6 hodín 45 minút 12 hodín 10 minút 24 hodín 20 minút 48 hodín 40 minút 97 hodín 20 minút 194 hodín
MP3 192kbps (STEREO)

(Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)

44 hodín 40 minút 89 hodín 25 minút 178 hodín 357 hodín 715 hodín 1 431 hodín
MP3 128kbps (STEREO)

(Voice Notes/Interview)

67 hodín 5 minút 134 hodín 268 hodín 536 hodín 1 073 hodín 2 147 hodín
MP3 48kbps(MONO) 178 hodín 357 hodín 715 hodín 1 431 hodín 2 863 hodín 5 726 hodín

Maximálny možný čas nahrávania pre každý súbor (*4)

REC Mode (scéna REC) (*3) Vstavaná pamäť
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) 5 hodín 20 minút
MP3 192kbps (STEREO)

(Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)

12 hodín 25 minút
MP3 128kbps (STEREO)

(Voice Notes/Interview)

18 hodín 35 minút
MP3 48kbps(MONO) 49 hodín 40 minút

*1 Pre dlhodobé nepretržité nahrávanie je potrebný USB AC adaptér (komerčne dostupný).

Podrobnosti o výdrži batérie pozrite v časti Výdrž vstavanej dobíjateľnej batérie.

*2 Maximálny čas nahrávania v tejto téme predstavuje odhad a môže sa líšiť v závislosti od špecifikácií pamäťovej karty.

*3 Scéne nahrávania predvolene spojené s režimom nahrávania.

*4 Ak veľkosť súboru dosiahne počas nahrávania maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí z dôvodu obmedzenia systému.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.