Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia (iba ICD-UX570F)

Môžete vymazať priradenia jednotlivých čísel prednastavených staníc.

  1. Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).

    Vojdete do režimu FM rádia.

  2. Opakovane stláčajte (kontrola/rýchlo dozadu) alebo (upozornenie/rýchlo dopredu) pre vyladenie FM rádiovej stanice, ktorej priradenie k číslu prednastavenej stanice (PXX) chcete vymazať.
  3. Zvoľte [Remove Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

    Číslo prednastavenej stanice sa zmení na [P - -].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.