Skok dopredu/dozadu o stanovený počet sekúnd (Easy Search)

S funkciou Easy Search môžete preskakovať dopredu v krokoch po 10 sekundách alebo preskakovať dozadu v krokoch po 3 sekundách, keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha. Môžete okamžite skontrolovať miesta, ktoré ste prepočuli, alebo preskočiť nepotrebné miesta, čo pomôže pri výučbe cudzieho jazyka alebo pri písaní zápisu z porady.

  1. Keď prebieha nahrávanie, stlačte EASY SEARCH(SEC).

    Stlačte EASY SEARCH(SEC) +10 pre preskakovanie dopredu v krokoch po 10 sekundách.

    Stlačte EASY SEARCH(SEC) -3 pre preskakovanie dozadu v krokoch po 3 sekundách.

Rada

  • Stlačte a podržte EASY SEARCH(SEC), ak chcete preskakovať dopredu alebo dozadu nepretržite.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.