Vymazanie súboru

Môžete zvoliť súbor a vymazať ho.

Poznámka

 • Po vymazaní súboru ho už nemôžete viac obnoviť.
 1. Zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať.
 2. Zvoľte [Delete File] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  Zobrazí sa [Delete?] a určený súbor sa prehrá pre potvrdenie.

 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a zvolený súbor sa vymaže.

Poznámka

 • Nemôžete vymazať chránený súbor. Pre vymazanie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho vymažte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

Rada

 • Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte(prehrať).
 • Pre vymazanie časti súboru najprv rozdeľte súbor na dva súbory, zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať a pokračujte s krokmi 2 a 3. Pokyny, ako rozdeliť súbor, pozrite v časti Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.