Monitorovanie nahrávania zvuku

Odporúčame vám monitorovať prebiehajúce nahrávanie.

Prebiehajúce nahrávanie môžete monitorovať pripojením slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) do konektoru (slúchadlá).

  1. Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) do konektoru (slúchadlá).
  2. Pre nastavenie hlasitosti monitorovania stlačte VOL -/+ ().
    Zmena hlasitosti monitorovania nemá vplyv na hlasitosť nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.