Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača

Súbory a priečinky môžete z digitálneho diktafónu skopírovať do počítača a uložiť ich.

  1. Pripojte digitálny diktafón k počítaču.
  2. Skopírujte súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť do počítača.
    Presuňte súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, z [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD] na lokálny disk v počítači.
  3. Odpojte digitálny diktafón od počítača.

Rada

  • Pre kopírovanie súboru alebo priečinku (presunutie) kliknite na súbor alebo priečinok a podržte ho (), premiestnite () a potom položte ().

Ilustrácia súboru alebo priečinku, ktorý sa kopíruje premiestnením z bodu A (digitálny diktafón alebo microSD karta) a odloží sa v bode B (počítač)

A: IC RECORDER alebo MEMORY CARD

B: Počítač

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.