Názov priečinku alebo súboru sa zobrazuje v nečitateľných znakoch.

  • Váš digitálny diktafón nepodporuje niektoré znaky, ktoré používate v Prieskumníkovi Windows alebo vo Vyhľadávači Mac. Názvy priečinkov alebo súborov obsahujúce tieto znaky sa v digitálnom diktafóne zobrazujú s nečitateľnými znakmi.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.