Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača

Jednoznačne dodržiavajte nižšie uvedený postup, ináč sa môže stať, že nebudete môcť prehrať súbory uložené na vašom digitálnom diktafóne z dôvodu poškodenia dát.

 1. Skontrolujte, že v okienku displeja nie je zobrazené hlásenie [Accessing].
 2. Na počítači vykonajte nasledujúcu činnosť.
  • V paneli úloh Windows v pravej dolnej časti obrazovky kliknite na nasledujúcu ikonu.

   Potom kliknite na [Vysunúť IC RECORDER]. Zobrazená ikona a ponuka sa môžu v rôznych operačných systémoch líšiť. Ikona nemusí byť v závislosti od nastavenia vášho počítača vždy zobrazená na paneli úloh.

  • Na obrazovke Mac kliknite na ikonu pre odstránenie [IC RECORDER], ktorá sa zobrazuje na bočnom paneli Vyhľadávača.
 3. Digitálny diktafón odpojte od USB portu počítača a posuvnú páčku USB nasuňte na bok digitálneho diktafónu smerom nahor, aby sa stiahol USB konektor.

Rada

 • Podrobnosti, ako odpojiť USB zariadenia od počítača, si pozrite v návode dodávanom s počítačom.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.