Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD

Keď je váš digitálny diktafón v stave HOLD, po stlačení ľubovoľného tlačidla sa v okienku displeja zobrazí [HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.].

Digitálny diktafón pred ďalším používaním uvoľnite zo stavu HOLD.

  1. Premiestnite POWER・HOLD premiestnite na bodku v strede.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.