Aplikácia Sound Organizer 2 nenašla digitálny diktafón.

  • Skontrolujte, či je softvér úspešne nainštalovaný a potom nasledovným spôsobom skontrolujte pripojenie k svojmu digitálnemu diktafónu:
    • Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču s rozbočovačom USB (komerčne dostupný) alebo k predlžovaciemu USB káblu (komerčne dostupný), odoberte rozbočovač alebo kábel a digitálny diktafón pripojte priamo k USB portu na počítači.
    • Skúste iný USB port v počítači.
  • Počítač je možno v režime spánku.

    Zmeňte nastavenia úsporného režimu tak, aby počítač ostal v bežnom režime.

  • Záložnú kópiu všetkých dát uložených vo vstavanej pamäti svojho digitálneho diktafónu alebo na microSD karte uložte do počítača a potom s digitálnym diktafónom naformátujte vstavanú pamäť a microSD kartu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.