Ďalšie činnosti dostupné počas nahrávania

Počas nahrávania môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Pozastavenie nahrávania

Stlačte REC/PAUSE.

Keď je nahrávanie pozastavené, bliká červený indikátor prevádzky a na okienku displeja sa zobrazí blikajúce Ikona PAUSE.

Ak bolo nahrávanie pozastavené na približne 1 hodinu, digitálny diktafón skončí pozastavenie nahrávania a nahrávanie prejde do stavu pohotovosti.

Spustenie nahrávania po pozastavení

Stlačte znova REC/PAUSE.

Nahrávanie sa znova spustí tam, kde bolo pozastavené. (Pre úplné skončenie nahrávania po jeho pozastavení stlačte STOP.)

Kontrola prebiehajúceho nahrávania od začiatku

Keď je nahrávanie v pohotovosti, stlačte (prehrať).

Nahrávanie sa zastaví a prehrá sa od začiatku.

Rada

  • Funkciu Cross-Memory REC môžete zapnúť, aby automaticky prepla cieľový priečinok pre ukladanie súborov na ukladanie do náhradnej pamäti a pokračovala v nahrávaní, keď sa vyčerpá kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.