Čím je počet uložených súborov väčší, tým pomalšia je činnosť.

  • Bez ohľadu na dĺžku nahrávania súborov sa činnosť spomaľuje s tým, ako sa zvyšuje celkový počet súborov uložených vo vašom digitálnom diktafóne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.