Stanovenie segmentu súboru na opakované prehrávanie (opakovanie A-B)

V súbore môžete určiť počiatočný bod A a konečný bod B pre opakované prehrávanie segmentu medzi týmito určenými bodmi.

 1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte(posun nadol)/  A-B (zopakovať A-B) pre stanovenie počiatočného bodu A.

  Na okienku displeja sa zobrazí [A-B B?].

 2. Stlačte znova(posun nadol)/  A-B (zopakovať A-B) pre stanovenie koncového bodu B.

  Zobrazí sa [A-B] (zopakovať A-B) a stavený segment sa opakovane prehráva.

Poznámka

 • Keď je prehrávanie v pohotovosti, nemôžete stanoviť rovnaký počiatočný bod A a koncový bod B. Určením koncového bodu B zrušíte určený počiatočný bod A.

 • Počas toho, ako je aktívna funkcia opakovaného prehrávania A-B, nemôžete zapnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

 • V režime preskakovania sa nedá používať opakovanie A-B.

Rada

 • Pre zrušenie funkcie opakovaného prehrávania A-B a pre pokračovanie normálneho prehrávania stlačte znova(posun nadol)/  A-B (zopakovať A-B).

 • Pre zmenu segmentu určeného pre funkciu opakovaného prehrávania A-B pokračujte v normálnom prehrávaní a potom znova zopakujte kroky 1 a 2.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.