Používanie digitálneho diktafónu ako USB úložné zariadenie

Svoj digitálny diktafón môžete pripojiť k počítaču a použiť ho ako USB úložné zariadenie.

Ak chcete použiť digitálny diktafón ako USB úložné zariadenie, potrebujete, aby počítať spĺňal požiadavky na systém. Ďalšie informácie pozrite v časti Systémové požiadavky.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.