Štruktúra priečinkov a súborov

Pomocou počítača môžete prezerať štruktúru priečinkov a súborov vo vstavanej pamäti svojho digitálneho diktafónu alebo na microSD karte. Digitálny diktafón pripojte k počítaču a pomocou Prieskumníka (Windows) alebo Vyhľadávača (Mac) otvorte [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD]. Nižšie je zobrazená štruktúra priečinkov a súborov:

Vstavaná pamäť

Po pripojení svojho digitálneho diktafónu k počítaču môžete prezerať priečinky ako REC_FILE, FOR WINDOWS, MUSIC a LICENCE.

A: Priečinok IC RECORDER

B: Priečinok na ukladanie súborov nahraných s vaším digitálnym diktafónom

C: Priečinok obsahujúci inštalačný súbor pre Sound Organizer 2

D: Priečinok na ukladanie súborov prenesených s počítača

E: Váš digitálny diktafón nedokáže nájsť žiadne priečinky a súbory, ktoré sú uložené priamo v priečinku IC RECORDER.

*1 Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazujú [ Recorded Files] a súbory v priečinku MUSIC sa zobrazujú v [ Music]. Pri prenose súboru sa uistite, že ho vkladáte buď do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

*2 Iba ICD-UX570F.

*3 Váš digitálny diktafón dokáže nájsť až 8 úrovní priečinkov s prenesenou hudbou.

*4 Priečinok obsahujúci hudbu sa zobrazí s rovnakým názvom vo vašom digitálnom diktafóne. Pomôže vám identifikovať priečinky, ak ich premenujete na ľahšie zapamätateľné názvy. Názvy priečinkov zobrazené v ilustrácii hore sú iba príklady.

Rada

  • Pred prenosom hudobných súborov z počítača do vášho digitálneho diktafónu pomôže, ak si na počítači vopred zaregistrujete informácie o hudobnom súbore ako sú názvy a mená umelcov. Potom môžete na digitálnom diktafóne zobraziť informácie o hudobnom súbore alebo ich použiť na vyhľadávanie hudobného súboru.
  • Ak hudobný súbor nemá pridelený žiadny názov, na vašom digitálnom diktafóne sa zobrazí s názvom svojho súboru.

microSD karta

microSD karta má inú štruktúru priečinkov a súborov než vstavaná pamäť vášho digitálneho diktafónu.

Nahrané súbory sa zobrazia v priečinku [PRIVATE] - [SONY] - [REC_FILE].

A: microSD karta

B: Priečinok na ukladanie súborov nahraných s vaším digitálnym diktafónom

C: Priečinok na ukladanie súborov prenesených s počítača

D: Váš digitálny diktafón nedokáže nájsť žiadne priečinky a súbory, ktoré sú uložené priamo v priečinku karty microSD.

*1 Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazujú [ Recorded Files] a súbory v priečinku MUSIC sa zobrazujú v [ Music]. Pri prenose súboru sa uistite, že ho vkladáte buď do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

*2 Iba ICD-UX570F.

*3 Váš digitálny diktafón dokáže nájsť až 8 úrovní priečinkov s prenesenou hudbou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.