Značky stopy nie sú nájdené.

  • Váš digitálny diktafón možno nenájde značky stopy, ktoré pridal iný model digitálneho diktafónu než ICD-UX570 / ICD-UX570F. Na skopírovanie takéhoto súboru do digitálneho diktafónu použite aplikáciu Sound Organizer 2.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.