Tam, kde by mal byť zobrazený indikátor batérie, bliká indikátor chyby nabíjania.

  • Ak sa namiesto indikátora batérie zobrazí a bliká(ikona teplomeru), okolitá teplota je mimo rozsahu pre nabíjanie batérie.

    Batériu nabíjajte pri teplote 5 °C - 35 °C.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.