Nabíjanie batérie s počítačom

Na nabíjanie batérie svojho digitálneho diktafónu môžete použiť počítač.

Ak používate digitálny diktafón po prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhšiu dobu, nabíjajte batériu, až kým sa na okienku displeja neobjaví indikátor Ikona FULL.

Plné nabitie úplne vybitej batérie trvá asi 3 hodiny (*).

* Približný čas potrebný na nabitie vybitej batérie pri izbovej teplote. Môže sa líšiť v závislosti od zvyšnej energie alebo stavu batérie.

  1. Posuvnú páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol.

  2. Do USB portu bežiaceho počítača vložte USB konektor.

    Počas nabíjania batérie sa na okienku displeja zobrazí animácia indikátora batérie ().

    Keď je batéria plne nabitá, indikátor batérie bude ukazovať Ikona FULL ().

Poznámka

  • Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču, ktorý nebeží alebo je v úspornom režime (pohotovostnom alebo spiacom), batéria sa nebude nabíjať.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.