Nemôžete vykonávať preskočenie času.

  • Vás digitálny diktafón je v režime normálneho prehrávania. Pre vstup do režimu preskočenia času stlačte JUMP.

  • Skok sa nedá vykonávať v súboroch kratších než 1 sekunda.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.