Nahrávanie s externým mikrofónom

K svojmu digitálnemu diktafónu môžete pripojiť externý mikrofón a použiť ho na nahrávanie.

 1. Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externý mikrofón () ku konektoru (mikrofón).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.
 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [MIC IN] a potom stlačte(prehrať).

  Ak úroveň nahrávania nie je správna, zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME a zmeňte úroveň citlivosti externého mikrofónu v [MIC IN]. Pokyny, ako zmeniť úroveň citlivosti, pozrite v časti Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting).

 3. Stlačte tlačidlo REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.

  Vstavané mikrofóny sú vypnuté a zvuk sa nahráva cez externý mikrofón.

  Ak je pripojený doplnkový typ mikrofónu, napájanie pre mikrofón sa poskytuje automaticky z digitálneho diktafónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.