Nahrávanie prehrávaného zvuku z digitálneho diktafónu na externom zariadení

K svojmu digitálnemu diktafónu môžete pripojiť externé zariadenie a nahrať zvuk prehrávaný z digitálneho diktafónu.

Skôr než začnete nahrávať vám odporúčame vykonať najprv skúšobnú nahrávku.

  1. Jeden koniec zvukového pripájacieho kábla (komerčne dostupný) pripojte kukonektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a druhý koniec ku konektoru externého vstupu na externom zariadení.
  2. Na digitálnom diktafóne stlačte(prehrať) a súčasne tlačidlo nahrávania na externom zariadení, aby sa spustilo prehrávanie na digitálnom diktafóne a nahrávanie na externom zariadení.
    Zvuk prehrávaný z digitálneho diktafónu sa nahráva na externé zariadenie.
  3. Stlačte STOP na digitálnom diktafóne a tlačidlo zastavenia na externom zariadení.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.