Riešenie problémov

Skôr než vezmete svoj digitálny diktafón do opravy, skontrolujte nasledovné.

  • Skontrolujte položky uvedené v [Riešenie problémov].

  • Digitálny diktafón nabite.

    Niektoré problémy sa dajú vyriešiť tým, že nabijete vstavanú dobíjateľnú batériu digitálneho diktafónu.

  • Reštartujte digitálny diktafón.

  • Pozrite si pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2.

    Podrobné pokyny, ako používať aplikáciu Sound Organizer 2, nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu Sound Organizer 2.

Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, poraďte sa so svojím najbližším predajcom Sony.

Pre získanie najnovších informácií o podpore pre digitálny diktafón navštívte nasledujúcu domovskú stránku podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

https://www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v USA:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v Kanade:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn

Pre zákazníkov v iných krajinách / regiónoch:

https://www.sony-asia.com/support

Počas servisnej opravy môže dôjsť k vymazaniu nahraných súborov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.