Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting)

môžete zvoliť typ vstupu zvuku ([MIC IN] alebo [Audio IN]) konektoru (mikrofón) a úroveň citlivosti.

 1. Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME potom stlačte (prehrať).

  Ak externý mikrofón nie je pripojený ku konektoru (mikrofón) , zobrazí sa [Only Activated When External Input Used].

 2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného typu vstupu zvuku a potom stlačte (prehrať).
  • Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu ako je momentálne:

   MIC IN: Ak je externý mikrofón pripojený ku konektoru (mikrofón) .

   Audio IN: Ak ku konektoru (mikrofón) pripojené iné externé zariadenie než mikrofón.

   Po stlačení(prehrať) sa prepne vstup a obrazovka sa vráti do zobrazenia ponuky. Pokračujte s krokom 5.

  • Pre voľbu typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu:

   Zvoľte [Sensitivity setting] v [MIC IN] a potom stlačte (prehrať). Po stlačtení (prehrať) sa zobrazí obrazovka ponuky Auto Gain Ctrl. Pokračujte s krokom 3.

 3. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [For Voice] alebo [For Music] a potom stlačte (prehrať).
 4. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie úrovne citlivosti a potom stlačte (prehrať).
 5. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
  Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky na obrazovke ponuky Sensitivity setting pre [MIC IN]

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

For Voice:
Pre nahrávanie hlasov môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.
 • Auto: Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna (predvolené nastavenie).

 • High: Vhodné na nahrávanie vzdialených alebo tichých ľudských hlasov vo veľkých priestoroch vrátane zasadacích miestností.

 • Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád a rozhovorov.

 • Low: Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok alebo blízkych resp. hlasných ľudských hlasov.

For Music:
Pre nahrávanie hudby môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.
 • Auto (Music): Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna.

 • High (Music): Vhodné na nahrávanie predstavení malých speváckych zborov a vzdialených zvukov hudobných nástrojov.

 • Medium (Music): Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.

 • Low (Music): Vhodné na nahrávanie hlasnej živej hudby, napríklad vystúpení kapiel.

Rada

 • Môžete zvoliť aj typu vstupu zvuku a úroveň citlivosti externého mikrofónu tak, že keď je prehrávanie v pohotovosti, zvolíte [Ext. Input Setting] v ponuke OPTION.
 • Úroveň hlasitosti nahrávania sa môže líšiť podľa externého mikrofónu. Pre zmenu úrovne citlivosti mikrofónu skontrolujte lištu s úrovňou nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.