Túto Príručka používajte, keď máte otázky ohľadne používania svojho digitálneho diktafónu.

Obsah tejto Príručka môže podliehať zmene bez oznámenia z dôvodu aktualizácií špecifikácií produktu.