Okienko displeja, keď sú zobrazené kategórie vyhľadávania súborov

Po zvolení [ Recorded Files] alebo [ Music] v ponuke HOME sa v okienku displeja zobrazia kategórie vyhľadávania uložených súborov.

Poznámka

  • Nasledujúce snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

Keď je zvolené [ Recorded Files]

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

Latest Recording:
Spustí prehrávanie poslednej nahrávky.
Search by REC Date:
Nahraté súbory sú zoradené podľa dátumu nahratia.
Search by REC Scene:
Nahraté súbory sú zoradené podľa scény nahrávania.
Folders:
Uvedený zoznam nahratých súborov vo zvolenom priečinku.

Keď je zvolené [ Music]

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

All Songs:
Uvedené všetky hudobné súbory.
Albums:
Hudobné súbory sú zoradené podľa názvu albumu.
Artists:
Hudobné súbory sú zoradené podľa mena umelca.
Folders:
Uvedený zoznam hudobných súborov vo zvolenom priečinku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.