microSD sa nenašla.

  • Vyberte microSD kartu a vložte ju správnym smerom.
  • Možno ste microSD kartu sformátovali s iným zariadením než je váš digitálny diktafón, napríklad na počítači.

    Zabezpečte, že na formátovanie microSD kariet používate digitálny diktafón.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.